Reklamačný poriadok

Je našou zákonnou povinnosťou vybaviť prípadnú reklamáciu vášho tovaru v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vašou povinnosťou ako kupujúceho, je tovar po prevzatí riadne prekontrolovať a zistiť prípadné chyby a závady na nami dodanom výrobku. V prípade odhalenia chyby, alebo závady je vašou povinnosťou túto skutočnosť bezodkladne oznámiť našej firme. Spoločnosť ELML s.r.o. ako prevádzkovateľ e-shopu www.mommygang.sk neručí a nenesie zodpovednosť za závady vzniknuté prepravcom pri preprave tovaru. V takom prípade je potrebné spísať reklamačný zápis priamo s prepravcom.

Na tovar zakúpený v našom e-shope sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Vady vzniknuté bežným používaním
  • Vady vzniknuté nesprávnym používaním výrobku

Postup pri reklamácii produktov:

1. Vyplňte a odošlite reklamačný formulár tu:

2. Počkajte na našu odpoveď so schválenou/neschválenou reklamáciou, ako aj s ďalším postupom súvisiacim s reklamáciou tovaru.

V prípade schválenia reklamácie:

3. Zašlite reklamovaný výrobok ako balíkovú, alebo listovú zásielku na našu adresu. Reklamovaný výrobok neposielajte na dobierku. Po fyzickom prebratí zásielky budete informovaní o začatí procesu reklamácie z našej strany. Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní.

Bez vyplnenia reklamačného formulára a následného kontaktovania z našej strany neodosielajte výrobok na našu adresu. Takéto vrátenie/reklamácia tovaru nebudú schválené.

Scroll to Top