Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky, má každý kupujúci nárok u predávajúceho uplatniť si svoje právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru). V zákonom stanovenej lehote 30 dní, môže kupujúci vrátiť tovaru predávajúcemu. Spolu s tovarom má kupujúci povinnosť doručiť žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka, po prijatí a spracovaní ktorej, budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky za tovar z e-shopu www.mommygang.sk, ktorý je v tomto prípade predmetom odstúpenia od zmluvy. Po úspešnom spracovaní žiadosti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky a to do 14 dní od dňa, kedy bolo predávajúcemu úspešne doručené predmetné oznámenie o odstúpení tovaru zo strany kupujúceho.

 Postup pri vrátení tovaru (odstúpení od kúpnej zmluvy):
 
1.) tovar bezpečne zabalte a zašlite ako balíkovú, prípadne listovú zásielku poštou na adresu spoločnosti ELML s.r.o., – I. Zrinyi 136/40
076 32 Borša, Slovenská republika. Tovar nezasielajte na dobierku, takto reklamovaný tovaru nebude prevzatý. Po úspešnom prevzatí zásielky a spracovaní Vašej žiadosti Vás budeme informovať a obratom začneme pracovať na spracovaní vrátenia tovaru.
 
2.) vyplňte a vytlačte žiadosť o Odstúpenie od  kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorú nájdete po kliknutí na tento odkaz.
 

Je povinné vyplniť všetky body Odstúpenia od zmluvy:

1. Identifikačné údaje zákazníka – Meno a priezvisko, adresu a kontakt (uvedené na faktúre)
2. Číslo objednávky (Variabilný symbol)
3. Dátum prevzatia tovaru
4. Číslo faktúry (obdržali ste v balení spolu s tovarom)
5. Zvoľte možnosť, či chcete vrátiť všetok tovar z faktúry, alebo iba časť (v prípade ak iba časť, prosíme do poľa vpíšte kód tovaru z faktúry)
6. Suma na vrátenie (suma tovaru, alebo tovarov, ktoré žiadate vrátiť)
7. Číslo účtu v tvare IBAN
8. Sumarizácia zásielky
9. Dátum podania žiadosti, miesto podania a podpis
 
3.) Tovar starostlivo a bezpečne zabaľte a do balíku/listovej zásielky, nezabudnite priložiť originál faktúry, kompletne vyplnenú žiadosť o odstúpenie od zmluvy a kompletný tovar zabalený v originálnom balení. 
 

Vrátenie tovaru nad rámec zákonom stanovenej lehoty nebude možné, ak:

a) tovar javí známky opotrebenia, ktorý je spôsobený vplyvom používania
b) bol tovar poškodený.

 
Kompletné znenie Odstúpenia od zmluvy sa nachádza v bode 7. Všeobecných obchodných podmienok tohto elektronického obchodu.

 

Scroll to Top